Wnioski Rady osiedla do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Głębokie"