Radni Osiedla

NYKIEL
JAN MARIAN
PRZEWODNICZĄCY
WOŹNIAK
BOGUSŁAW ALEKSANDER
WICEPRZEWODNICZĄCY
SIKORA
AGATA SYLWIA
SKARBNIK
WOJCIECHOWSKI
GRZEGORZ JÓZEF
SEKRETARZ
RADLMACHER
MAŁGORZATA DOROTA
CZŁONEK ZARZĄDU
DASZKOWSKI
PIOTR
RADNY
URBANIAK
ANDRZEJ MARCIN
RADNY
KACZMAREK
PIOTR
RADNY
ORDYSIŃSKI
TOMASZ JANUSZ
RADNY
SERWACH
PIOTR ZBIGNIEW
RADNY
KOWALSKA
ANETA
RADNA
KALINOWSKA
RENATA
RADNA
JANECZEK
IRENA
RADNA
KALINOWSKA
ALEKSANDRA
RADNA
TRZASKA
IWONA
RADNA