Sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo za rok 2016