Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo w dniu 27.06.2019