Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 12.09.2019