Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 08.09.2016 r.