Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 06.04.2017 r.