Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 14.06.2017 r.