Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 02.02.2017 r.