Konsultacje społeczne ws. koncepcji wykorzystania placu przy ul. Zegadłowicza/Jaworowa