Zaprzysiężenie nowych radnych bieżącej kadencji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacjami z mandatów radnych, złożonymi przez Panie Elżbietę Szczudłowską oraz Mariannę Chruszcz-Jagielską skład naszej Rady Osiedla został uzupełniony o dwoje nowych radnych.

Na ostatnim posiedzeniu RO zaprzysiężeni zostali:

Pani Aneta Olszewska             (Głębokie)

Pan Grzegorz Daszkowski.      (Pilchowo)

Witamy nowych radnych w naszym zespole i liczymy na ich pełne zaangażowanie i świeże spojrzenie na działalność na rzecz mieszkańców.

Eli i Mariannie dziękujemy za współpracę i zaangażownaie mając nadzieję na ich wsparcie w sprawach wymagających ich wiedzy i doświadczenia.

Dane kontaktowe do nowych radnych zostaną wkrótce opublikowane na naszych stronach www.glebokiepilchowo.pl