Uchwała Nr LI/1068/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2002r. w sprawie przytąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Głębokie" w Szczecinie