Sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Osiedla Głębokie Pilchowo za 2021