Protokół z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 27.12.2019