Protokół z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 13.12.2022