Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 31.03.2022