Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 28.04.2022