Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 24.02.2022