Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 23.06.2022