Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo w dniu 16.05.2019