Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 15.12.2022