Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie - Pilchowo w dniu 13.12.2018