protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 12.01.2023