Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 10.10.2019