protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 10.06.2021