Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie - Pilchowo w dniu 10.01.2019