Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo w dniu 09.05.2019