Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 09.01.2020