Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 08.06.2022