Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 07.10.2021