Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 07.04.2022