Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 06.09.2021