Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo w dniu 06.06.2019