Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 06.02.2020