Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 05.12.2019