Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 05.03.2020