Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 04.11.2021