Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo w dniu 04.07.2019