Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 03.11.2022