Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 06.10.2016 r.