Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 05.01.2017 r.