Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 03.11.2016 r.