Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 02.06.2016 r.