Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 01.12.2016 r.