Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 22.11.2018 r.