Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 16.10.2017 r.