Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 11.05.2017 r.