Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 10.05.2018 r.