Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 09.11.2017 r.