Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 06.07.2017 r.